Bývanie v originálnych štýlových apartmánoch, ktoré navrhla dizajnérka Mária Hostinová-Čulenová, ktoých spoločným „znakom“ je téma mora.